Rodzaje biblioteki akademickiej:

W zależności od sposobu świadczenia usług na rzecz czytelników, biblioteki dzielą się zasadniczo na cztery typy oto jeden z nich

  1. 1. Biblioteka Akademicka,

Biblioteka Akademicka:

Jest to biblioteka, która jest połączona z instytucjami akademickimi, takimi jak szkoły, kolegia i uczelnie. Biblioteka akademicka służy w szczególności studentom, naukowcom, nauczycielom i pracownikom instytucji akademickiej. Głównym celem biblioteki akademickiej jest dostarczenie klientowi jak największej ilości materiałów dydaktycznych, aby mógł on uzyskać pełne wykształcenie na odpowiednim poziomie. Biblioteki akademickie są podzielone na biblioteki szkolne, biblioteki kolegialne i biblioteki uniwersyteckie.

Kilka Popularnych Gatunków Literackich

  1. Biblioteka szkolna:

Szkolna biblioteka jest laboratorium edukacyjnym, zapewniającym różnorodne media edukacyjne, niezbędne do optymalnego wsparcia programu edukacyjnego. Celem działalności biblioteki szkolnej jest osiągnięcie celów programu edukacyjnego. Chodzi o wypracowanie skutecznych metod myślenia, zaszczepianie postaw społecznych, zdobywanie ważnych informacji oraz promowanie rozwoju i wzrostu wśród dzieci. Funkcją biblioteki szkolnej jest pomoc uczniom w procesie samopoznania, przyswajania wysokich ideałów życiowych, poprawa efektywności nauczania poprzez samodzielną naukę oraz rozwijanie zdolności krytycznego myślenia.

  1. Biblioteka specjalna : Biblioteka specjalna pełni ważną funkcję w procesie edukacyjnym. Kolegium bez biblioteki jest jak drzewo bez korzeni. Status każdego college’u jest mierzony poprzez pozycję biblioteki, którą utrzymuje. Dlatego też każda biblioteka kolegialna powinna stać się instrumentem dydaktycznym sama w sobie. Od biblioteki kolegialnej oczekuje się wspierania celów uczelni. Tak więc podstawową funkcją biblioteki kolegialnej jest wspomaganie jej organu macierzystego w realizacji jej programów.
  2. Biblioteka uniwersytecka: Ważniejsza jest biblioteka uniwersytecka, ponieważ biblioteka może się obejść bez uniwersytetu, ale uniwersytet nie może funkcjonować bez biblioteki. Biblioteka uniwersytecka jest integralną częścią instytucji. Jest ona prowadzona przede wszystkim dla dobra studentów, urzędników, członków wydziałów oraz osób zaangażowanych w prace badawcze. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w życiu narodowym społeczności poprzez pozyskiwanie materiałów do użytku edukacyjnego na rzecz studentów i wydziałów dydaktycznych.
Poprzedni post Kilka Popularnych Gatunków Literackich
Następny post Zasady zachowania w bibliotece.