Książki o anatomii człowieka. Jak wybrać odpowiednią pozycję?

Akademickie książki o anatomii są potrzebne nie tylko lekarzom, ale też przedstawicielom innych profesji medycznych. Co trzeba wiedzieć na ich temat?

Anatomia to jeden z podstawowych działów biologii. Przedmiotem jej zainteresowań jest budowa organizmów – od poziomu poszczególnych komórek, przez tkanki, aż po całe narządy. Bada ich budowę, skład, lokalizację, funkcjonowanie oraz wzajemne oddziaływania. Dostarczane przez nią informacje pozwalają nam dowiedzieć się, jak „zaprogramowany” jest dany organizm – za jakie zadania odpowiadają poszczególne organy i gdzie się znajdują.

W zależności od tego, jakimi konkretnie zadaniami zajmuje się anatomia oraz w jaki sposób je bada, możemy mieć do czynienia z jej różnymi działami: prawidłową, topograficzną, mikroskopową, radiologiczną i patologiczną. Wiedza dostępna dzięki anatomii stanowi jeden z filarów całej medycyny, pełniąc kluczową rolę w diagnostyce oraz opracowywaniu i doborze metod leczenia właściwie wszystkich schorzeń. Nic więc dziwnego, że nauka anatomii należy do kluczowych elementów studiów medycznych.

Książki o anatomii człowieka. Jak rozpoznać wartościowe pozycje?

Przy wyborze książek, które posłużą nam do nauki anatomii człowieka kluczowym zagadnieniem jest z całą pewnością umiejętność odróżnienia pozycji wartościowych, stanowiących źródło przydatnej, aktualnej wiedzy. Ich znalezienie może przysporzyć poważnych problemów – zwłaszcza, jeśli nie dysponujemy szczegółową znajomością rynku wydawnictw medycznych. By uniknąć ewentualnych trudności, wybierając podręczniki do anatomii warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  • szczegółowe potraktowanie tematu: anatomia i jej poszczególne działy to bardzo rozległe zagadnienia. Dotyczące ich książki siłą rzeczy muszą więc być pozycjami obszernymi;

  • naukowy styl: nie twierdzimy, że pozycje popularnonaukowe nie są wartościowe, ale ich zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, popularyzacja nauki wśród czytelników, którzy nie mieli dotąd z nią z bliskiej styczności. Dla studentów medycyny oraz pokrewnych kierunków nie okażą się one zbyt przydatne;

  • właściwa konstrukcja: dobre książki o anatomii człowieka (z wyłączeniem atlasów) powinny cechować się odpowiednią budową, stopniowo wtajemniczającą czytelnika w kolejne zagadnienia dotyczące danej tematyki;

  • aktualność: wiedza z zakresu anatomii wciąż jest poszerzana i weryfikowana. Tytuły opublikowane jeszcze kilkanaście lat temu często okazują się więc nieaktualne.

Akademickie książki o anatomii. Pozycje ogóle i specjalistyczne

Książki o anatomii człowieka można z grubsza podzielić na dwie grupy:

  • pozycje ogólne – atlasy, podręczniki anatomii prawidłowej itp.;

  • tytuły poruszające węższe zagadnienia: np. książki o anatomii patologicznej, mikroskopowej itp., a także opracowania koncentrujące się na anatomii w ujęciu zainteresowań konkretnej grupy – między innymi fizjoterapeutów lub dietetyków.

W tym miejscu należałoby wymienić również książki skupiające się tylko na wybranych aspektach funkcjonowania organizmu lub konkretnych układach – np. układzie ruchu, układzie nerwowym, układzie pokarmowym itd.

Książki o anatomii człowieka. Jakim specjalistom będą potrzebne?

Jak już kilkakrotnie wspomnieliśmy, książki o anatomii są niezbędne w nauce zawodu nie tylko dla lekarzy. W mniejszym lub większym stopniu wiedzę z zakresu tej dziedziny powinni posiąść również studenci innych kierunków medycznych – np. stomatologii, pielęgniarstwa, dietetyki, fizjoterapii, położnictwa, farmacji czy kosmetologii. Bardzo często podręczniki i atlasy adresowane do poszczególnych grup różnią się od pozostałych innym ujęciem tematu lub poziomem szczegółowości.

Poprzedni post Jak poradzić sobie z nudną lekturą?
Następny post Jak wprowadzić na lekcji dyscyplinę i sprawić, że uczniowie będą angażować się w zajęcia?

Dodaj komentarz