Jak wprowadzić na lekcji dyscyplinę i sprawić, że uczniowie będą angażować się w zajęcia?

Kiedyś na lekcjach panowała dyscyplina, ale nie ma się co oszukiwać, podejście nauczycieli do uczniów w latach 60-tych czy 70-tych nie było najlepsze i to fakt niezaprzeczalny. Metoda wychowawcza oparta na przemocy nie ma nic wspólnego z pedagogiką i podmiotowym traktowaniem drugiego człowieka. Obecnie nauczycie narzekają, że nie mają już niemal żadnych praw i przez to nie mogą zaprowadzić spokoju na zajęciach. Uczniowie nie boją się wchodzić w dyskusje, a rodzice za wszelką cenę bronią swoich dzieci. Rzecz jasna nie każdy uczeń jest taki, wszak wychowanie wynosi się z domu. Jednak skupmy się na szkole. Wszak tutaj pojawia się pytanie: jak wprowadzić na lekcji dyscyplinę i sprawić, że uczniowie będą angażować się w zajęcia?

Zero tolerancji, czyli o zasadach słów kilka

Ściąganie na sprawdzianach czy testach jest częste i nadal za bardzo toleruje się takie sytuacje. Tego typu podejście nie ma dobrego wpływu na uczniów, którzy zamiast przykładać się do nauki, robią ściągi. Jakby tego było mało także zachowanie uczniów na zajęciach w wielu przypadkach nie jest dobre. Jednocześnie nauczyciele nie do końca wiedzą, jakich środków mogą użyć, by zapanować nad uczniami. Otóż na początek trzeba ustalić zasady i nadrzędną z nich jest ta mówiąca, że nie ma żadnej tolerancji na złe zachowanie. Rozpoczynając zajęcia z uczniami, czyli już na pierwszej lekcji należy przedstawić im zasady panujące na Waszych lekcjach. A więc poza poinformowaniem, że nie będziecie tolerować ściągania musicie poinformować, że nie będziecie tolerować także przeszkadzania w zajęciach. Zasady powinny być jasne, a potem należy od razu je respektować. Trzeba wymagać, by dzieci na zajęciach były skupione i w żadnym przypadku nie przerywały lekcji rozmowami czy też dokuczaniem innym uczniom.

Jak wymagać, by osiągnąć odpowiedni efekt?

Egzamin ósmoklasisty, matura czy zwykły sprawdzian – zawsze musicie wymagać uczciwości i tą uczciwość wpajać uczniom. Jeżeli przyłapiecie dziecko na ściąganiu, to oczywiście przerywany jest sprawdzian i wstawiacie ocenę niedostateczną. Podobnie rzecz wygląda, gdy jeden uczeń podpowiada drugiemu. W tym przypadku każdy z nich powinien otrzymać ocenę niedostateczną. O ile to wydaje się proste, to także niewłaściwe zachowanie należy piętnować, jednak w niedosłownym tego słowa znaczeniu. Chodzi raczej o uzyskanie odpowiedniego rezultatu metodą typowo pedagogiczną opartą na podmiotowym traktowaniu. Oznacza to, że nigdy nie krytykujecie ucznia, a jego zachowanie i za złe zachowanie może otrzymać karę. A kara powinna polegać np. na zadaniu wypracowania, które ma następnie przedstawić na kolejnej lekcji. Można także zadać mu zadanie polegające na przygotowaniu określonego tematu i przedstawieniu go przed całą klasą. W ostateczności można stosować odpowiedzialność zbiorową, ale tylko wtedy, gdy przeszkadza niejeden uczeń, ale cała grupka.

Zaangażowanie zajęciach

Uczniowie powinni być zaangażowani w zajęcia i uczestniczyć w nich aktywnie. Stąd też lekcja nie może opierać się tylko na monologu nauczyciela. Również uczniowie powinni brać w niej czynny udział. Nie można tolerować braku zaangażowania, tylko dlatego, że uczeń nie przeszkadza na zajęciach. Uczniowie powinni brać czynny udział, a więc regularnie można przydzielać im zadania do wykonania, choćby w formie przygotowania pogadanek na dany temat. Ale trzeba też pamiętać, że uczestnictwo w zajęciach nie może być dla uczniów stresujące, stąd też trzeba pamiętać, że każdy uczeń jest inny i może odczuwać duży dyskomfort, gdy musi wypowiadać się przed całą klasą.

O czym jeszcze pamiętać? Konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja

Informacja o egzaminie ósmoklasisty na Nowa Era, temat wypracowania czy termin testu – są uczniowie, którzy zwyczajnie nie pamietają o sprawach, które ich dotyczą, ale nie dlatego, że mają dysfunkcje, lecz nie są zaangażowani, licząc, że inni, czyli rodzice bądź nauczyciele przypomną im o wszystkim. Ale tak też nie może być. Otóż należy uczyć dzieci odpowiedzialności, ale także tego, że czyny niosą za sobą konsekwencje. I to właśnie uczniowie powinni je ponosić.

Poprzedni post Książki o anatomii człowieka. Jak wybrać odpowiednią pozycję?
Następny post Poznaj 3 zalety regularnego czytania książek