Co to jest biblioteka?

Książka jest magazynem wiedzy do późniejszego wykorzystania. Ludzka wiedza może być zapisywana i przechowywana na różnych nośnikach. Kilka lat temu, dokumenty napisane lub wydrukowane na papierze były uważane za najlepsze medium. Jednak wraz z rozwojem nauki i techniki dziś multimedia elektroniczne są szeroko stosowane do przechowywania wiedzy w bibliotekach wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy są to biblioteki publiczne, akademickie, narodowe czy specjalne. Człowiek od początku istnienia cywilizacji kładzie nacisk na przechowywanie informacji na różne sposoby. Należy jednak przyznać, że biblioteki w czasach starożytnych nie były podobne do dzisiejszych. Biblioteki są dynamiczne i rozwijają się wraz z cywilizacją ludzką. Potrzeba społecznego, ekonomicznego, intelektualnego i kulturowego doskonalenia wymaga rozwoju różnych rodzajów bibliotek. Rodzaje bibliotek

Jako, że wiedza i informacja są tak istotne dla całego procesu rozwoju, biblioteki, które zajmują się wiedzą i informacją oraz nimi zarządzają, są rzeczywiście nieocenione. Obecne społeczeństwo oparte na wiedzy, w rozumieniu tego pojęcia, charakteryzuje się konkurencją, podażą i popytem na wiedzę w celu zaspokojenia zróżnicowanych i złożonych potrzeb jednostek, których oczekuje się od biblioteki. Rozpowszechnianiu właściwej informacji do właściwego czytelnika/użytkownika we właściwym czasie towarzyszy cały zespół bibliotek i centrów informacyjnych. W skrócie – biblioteka jest instytucją zajmującą się rozpowszechnianiem informacji. Podstawową funkcją biblioteki jest edukacja. Celem biblioteki we współczesnym społeczeństwie jest edukacja społeczności w szerszym znaczeniu. Biblioteka odgrywa bardzo ważną rolę w procesie edukacyjnym formalnego i nieformalnego uczenia się, w badaniach i rozwoju, w działalności kulturalnej, w sferze duchowej i ideologicznej, w rekreacji i rozrywce itp. Ze względu na spektakularny postęp w technologii informacyjnej oraz rosnące kategorie użytkowników i ich potrzeby informacyjne w różnych sytuacjach, nowoczesne społeczeństwo zmierza w kierunku społeczeństwa informacyjnego, w którym głównym instrumentem zmiany, siłą i kierunkiem zmian jest wiedza i informacja.

Poprzedni post Największa biblioteka świata
Następny post Przewodnik po popularnych gatunkach literackich.

Dodaj komentarz